Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Wypełnij quiz: Ustawa o dostępności cyfrowej

W podsumowaniu quizu zobaczysz Twój wynik, Twoje odpowiedzi, prawidłowe odpowiedzi oraz uzasadnienie dla prawidłowych odpowiedzi.
Zapraszamy :)

Lista pytań

Pytanie #1

W Ustawa definiuje podmiot publiczny dość szeroko. Nie są to tylko urzędy, ale także wiele innych podmiotów. Wskaż, który z podmiotów jest objęty przepisami ustawy:

Pytanie #2

W ustawie wskazana jest lista elementów cyfrowych podlegających jej przepisom i druga, zawierająca wyłączenia. Sposób definiowania jest dość zawiły, ale może uda Ci się wskazać, któremu z powyższych elementów nie trzeba zapewniać dostępności:

Pytanie #3

Coraz popularniejsze są wydarzenia realizowane online, na przykład posiedzenia rady gminy, konferencje, szkolenia, a nawet rozprawy sądowe. Jakie rozwiązania dostępności obowiązkowo trzeba zapewnić podczas takiego wydarzenia transmitowanego na żywo?

Pytanie #4

Ustawa wprowadza pewne kategorie treści cyfrowych, które muszą być bezwzględnie dostępne. Nie można się tu powołać na żadne wyłączenie lub brak środków. Wskaż taki element:

Pytanie #5

Ustawa zawiera kilka terminów, w tym także okresów przewidzianych na dostosowanie się do jej przepisów. Ostatnim wskazanym wprost jest 23 czerwca 2021 roku. Czego dotyczy ten termin?

Pytanie #6

Jednym z obowiązków wynikających z ustawy jest przygotowanie i publikacja deklaracji dostępności. Co musi zawierać taki dokument?

Pytanie #7

Jak często należy aktualizować treść deklaracji dostępności?

Pytanie #8

Obywatel ma prawo do złożenia skargi, gdy jego żądanie zapewnienia dostępności nie zostało zrealizowane. Może także zrobić to również wtedy, gdy odmówi zaproponowanej formy alternatywnego dostępu. Kto rozpatruje te skargi?

Pytanie #9

Jaki standard dostępności wymieniony jest w ustawie?

Pytanie #10

Jaką najwyższą karę finansową przewiduje ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych?