Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Wypełnij quiz: Dostępność w HTML

W podsumowaniu quizu zobaczysz Twój wynik, Twoje odpowiedzi, prawidłowe odpowiedzi oraz uzasadnienie dla prawidłowych odpowiedzi.
Zapraszamy :)

Lista pytań

Pytanie #1

Jaki znacznik grupuje kontrolki formularza w logiczny sposób, na przykład kontrolki adresu zamieszkania, danych kontaktowych?

Pytanie #2

Który sposób dodawania tekstu alternatywnego do grafiki jest prawidłowy?

Pytanie #3

Jakiego znacznika należy użyć do podpisu tabeli,na przykład "Tabela 1: zbiory zbóż jarych w 1972 r."?

Pytanie #4

Do którego elementu formularza nie można dodać znacznika label?

Pytanie #5

Która rola ARIA odpowiada obszarowi "footer" w HTML?

Pytanie #6

W pewnej tabeli pierwszy wiersz komórek to nazwy dla kolumn "Imię", "Nazwisko", "Nr telefonu". Jakiego znacznika należy użyć do oznaczenia każdej z tych komórek?

Pytanie #7

Na stronie internetowej znajduje się przycisk zakodowany w następujący sposób: <button id="play" value="graj">odtwarzaj</button> Jaką etykietę odczyta osobie niewidomej czytnik ekranu?

Pytanie #8

Jaki znacznik tworzy następującą listę numerowaną:
  1. Pierwszy element.
  2. Drugi element.
  3. Trzeci element.

Pytanie #9

W HTML istnieją specjalizowane pola tekstowe, w których dodawany jest atrybut "type". Jaką wartość powinien mieć ten atrybut, jeżeli ma zawierać adres strony internetowej?

Pytanie #10

Który ze znaczników może wystąpić na stronie tylko raz, o ile nie jest ukryty (atrybut hidden)?