Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Wypełnij quiz: WCAG - sprawdź swoją wiedzę

W podsumowaniu quizu zobaczysz Twój wynik, Twoje odpowiedzi, prawidłowe odpowiedzi oraz uzasadnienie dla prawidłowych odpowiedzi.
Zapraszamy :)

Lista pytań

Pytanie #1

Na początek sprawdzimy, czy w ogóle znasz ten dokument. Co oznacza skrót WCAG?

Pytanie #2

Ile wytycznych składa się na WCAG 2.1?

Pytanie #3

WCAG to także 3 poziomy dostępności: A, AA i AAA. Zazwyczaj rekomendowany jest ten środkowy, czyli AA. Co oznaczają te poziomy?

Pytanie #4

Na stronie internetowej został opublikowany skan uchwały w postaci pliku PDF bez tekstu. Które kryterium sukcesu WCAG wprost wskazuje, że to jest błąd?

Pytanie #5

Jaki krój i wielkość czcionki wskazują WCAG do stosowania na stronach internetowych?

Pytanie #6

Na stronie internetowej zgodnej z WCAG na poziomie AA opublikowano film. Którego rozwiązania nie ma obowiązku stosować?

Pytanie #7

W formularzu na stronie internetowej pytania obowiązkowe są specjalnie wyróżnione. Który ze sposobów jest sprzeczny z WCAG?

Pytanie #8

Każdy element graficzny powinien mieć alternatywę tekstową, przeznaczoną przede wszystkim dla osób niewidomych. Dzięki temu ich oprogramowanie może odczytać taki tekst i użytkownik otrzymuje taką samą informację. Jakich elementów graficznych nie dotyczy to wymaganie?

Pytanie #9

Dążąc do osiągnięcia dostępności, trzeba znaleźć cel. Zazwyczaj tym celem jest spełnienie wymagań na poziomie AA WCAG. Kiedy można uznać, że ten cel został osiągnięty?