Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Wypełnij quiz: Deklaracja dostępności

W podsumowaniu quizu zobaczysz Twój wynik, Twoje odpowiedzi, prawidłowe odpowiedzi oraz uzasadnienie dla prawidłowych odpowiedzi.
Zapraszamy :)

Lista pytań

Pytanie #1

Na których stronach podmiotów publicznych obowiązkowo trzeba opublikować deklarację dostępności?

Pytanie #2

W deklaracji należy opisać kilka różnych obszarów dostępności. Którego obszaru nie opisuje się w tym dokumencie?

Pytanie #3

W jakim formacie należy opublikować deklarację dostępności?

Pytanie #4

Deklaracja dostępności zawiera pouczenie dla obywateli o przysługujących im prawach. Wskazuje konkretną ścieżkę składania żądań i skarg. Wskazuje także dodatkowy podmiot, do którego można składać skargi. Jaki to podmiot?

Pytanie #5

Przynajmniej raz w roku trzeba dokonać przeglądu deklaracji dostępności, żeby sprawdzić aktualność informacji. Do którego dnia trzeba to zrobić?

Pytanie #6

W deklaracji dostępności trzeba podać dane kontaktowe do pewnej osoby. Kim jest ta osoba?

Pytanie #7

Jaka kara finansowa grozi za brak deklaracji dostępności lub elementów obowiązkowych?

Pytanie #8

Kto nakłada kary za brak lub niekompletność deklaracji dostępności?

Pytanie #9

W deklaracji należy opisać status zgodności strony internetowej (zgodna, częściowo zgodna, niezgodna) z... No właśnie, z czym?

Pytanie #10

W którym miejscu strony internetowej najlepiej opublikować łącze do deklaracji dostępności?