Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Wypełnij quiz: ARIA - technologia wspaniała i niebezpieczna

W podsumowaniu quizu zobaczysz Twój wynik, Twoje odpowiedzi, prawidłowe odpowiedzi oraz uzasadnienie dla prawidłowych odpowiedzi.
Zapraszamy :)

Lista pytań

Pytanie #1

Atrybuty ARIA powstały w celu zwiększenia dostępności treści cyfrowych, w szczególności dla użytkowników czytników ekranu. Jak mają to osiągnąć?

Pytanie #2

ARIA można stosować nie tylko w HTML. Można dodać semantykę także do formatu graficznego. Który to z formatów?

Pytanie #3

W WCAG 2.1 pojawiło się nowe kryterium sukcesu o numerze 4.1.3: Komunikaty o stanie. Można je spełnić korzystając z ARIA-LIVE z odpowiednim parametrem. Taki komunikat zostanie odczytany przez syntezę mowy nawet wówczas, gdy użytkownik znajduje się w zupełnie innym miejscu strony i robi coś innego. Który z parametrów zapewnia poinformowanie użytkownika o stanie, który nie może mu umknąć?

Pytanie #4

W HTML jest bardzo popularny element formularzy o nazwie CHECKBOX. W ARIA można przypisać taką rolę i jednocześnie określić stan. Można zapytać - po co? ARIA dostarcza bowiem jeszcze 1 stan, oprócz standardowych "zaznaczony" i "niezaznaczony". Jaki to stan?

Pytanie #5

ARIA pozwala na definiowanie znaczenia całych obszarów strony internetowej, na przykład nagłówka, menu nawigacyjnego, części głównej, wyszukiwarki, czy stopki (landmarki). Podobne możliwości daje HTML 5, ale pytanie będzie dotyczyć właśnie ARIA. Jaką rolę należy przypisać dla obszaru nagłówkowego, zazwyczaj zawierającego nazwę strony internetowej, logotyp, motto i podobne informacje?

Pytanie #6

ARIA-HIDDEN to jeden z najbardziej niebezpiecznych elementów ARIA. Jego błędne użycie może sprawić, że strona stanie się bezużyteczna. Co robi ten atrybut?

Pytanie #7

ARIA oferuje możliwość dodania etykiety tekstowej do niemal każdego elementu użytego w HTML. Taka etykieta nie jest wyświetlana i przekazywana wyłącznie technologiom asystującym. Który to z poniższych atrybutów spełnia taką funkcję?

Pytanie #8

Na stronie internetowej umieszczony jest chat do komunikowania się z klientami. Rozwiązanie jest standardowe, to znaczy okno z wiadomościami i pole edycyjne do wpisywania wiadomości. ARIA oferuje rolę, którą można przypisać do okna z wiadomościami, by użytkownik mógł łatwiej z niego korzystać. Jaka to rola?

Pytanie #9

ARIA opisuje wiele elementów interfejsu użytkownika znanych z aplikacji, w tym takie, za pomocą których użytkownik wprowadza dane. Jednak nie wszystkie mogą być użyte, ponieważ są klasą abstrakcyjną i służą tylko do uporządkowania specyfikacji. Którego z elementów nie można użyć na stronie internetowej?

Pytanie #10

Jaka jest najważniejsza zasada korzystania z ARIA podana w dokumencie opisującym sposób jej używania?