Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Wypełnij quiz: Sprytne pola formularzy

W podsumowaniu quizu zobaczysz Twój wynik, Twoje odpowiedzi, prawidłowe odpowiedzi oraz uzasadnienie dla prawidłowych odpowiedzi.
Zapraszamy :)

Lista pytań

Pytanie #1

Jaki to jest typ pola?

Pytanie #2

Jaką specjalną cechę przypisano temu przyciskowi?

Pytanie #3

Jakie dane można wprowadzić za pomocą tej kontrolki?

Pytanie #4

Czy wiesz, co należy wpisać w to pole edycyjne?

Pytanie #5

A jakich danych oczekuje to pole edycyjne?

Pytanie #6

Co możesz wybrać za pomocą tego pola?

Pytanie #7

Co możesz zrobić za pomocą tej kontrolki?

Pytanie #8

Jaką właściwość posiada to pole wyboru?

Pytanie #9

Co należy wpisać w to pole?

Pytanie #10

A czy wiesz, co to jest za pole formularza?