Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Wypełnij quiz: Teksty alternatywne

W podsumowaniu quizu zobaczysz Twój wynik, Twoje odpowiedzi, prawidłowe odpowiedzi oraz uzasadnienie dla prawidłowych odpowiedzi.
Zapraszamy :)

Lista pytań

Pytanie #1

Na podstronie kontaktu umieszczona jest ikonka telefonu i numer. Ikonka ułatwia zlokalizowanie i zrozumienie, czy jest ciąg cyfr. Jaki tekst alternatywny należy dodać?

Pytanie #2

Na stronie internetowej opublikowane są wyniki sondażu. Dane są prezentowane w postaci tabel z danymi i wykresów. Jaki tekst alternatywny dla wykresu najlepiej użyć?

Pytanie #3

Wpisując tekst alternatywny możesz się czasem zastanawiać, jakiej powinien być długości. Czasem takie ograniczenie wynika z konkretnego oprogramowania. A czy wiesz, co zalecają WCAG w tej sprawie?

Pytanie #4

Formularz kontaktowy dla użytkowników jest zabezpieczony rozwiązaniem typu CAPTCHA. Trzeba przepisać znaki z bardzo zniekształconego obrazka lub zaszumionego nagrania. CAPTCHA służy odróżnianiu ludzi od automatów. Jaki tekst alternatywny należy zastosować w tym przypadku?

Pytanie #5

W artykule na temat zabytków Warszawy umieszczono zdjęcie Zamku Królewskiego zniszczonego podczas II Wojny Światowej. Sam zamek jest dość dokładnie opisany, więc należy dodać tylko krótki tekst alternatywny. Który z poniższych będzie najlepszy?

Pytanie #6

Na stronie internetowej zostało opublikowane nagranie dźwiękowe. Jest to zapis 20-minutowej audycji radiowej, w której burmistrz wyjaśnia powody podniesienia opłaty za odpady. Jakie podejście należy tu zastosować?

Pytanie #7

Jaki atrybut należy użyć do dodania tekstu alternatywnego dla grafiki? Zakładamy przy tym standardowe rozwiązanie, czyli znacznik IMG, na przykład <img src="obrazek.jpg" XXX="Czerwony znak zapytania" />

Pytanie #8

W edytorze Word można dodawać teksty alternatywne do grafiki. Po wybraniu opcji dodawania tekstu alternatywnego pojawiają się 2 pola tekstowe: Tytuł i Opis. W które należy wpisać tekst alternatywny?

Pytanie #9

Na stronie internetowej jest opublikowana mapa Polski. Jest to mapa podziału administracyjnego na województwa. Każde z województw można kliknąć i wyświetlić mapę z powiatami. Jaką technikę zastosować do takiej grafiki?

Pytanie #10

Na zdjęciach z wydarzeń czasem pojawiają się osoby publiczne: politycy, artyści, sportowcy. Czy można wstawiać do tekstu alternatywnego imię i nazwisko takiej osoby?