Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Monitor Deklaracji Dostępności

Planer ! nowe

Generator planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Generator ! nowe

Do deklaracji dostepności można już podpianć wiele lokalizacji

Statystyki

Stale monitorujemy 87 669 stron WWW podmiotów sektora publicznego.
Wyszukujemy DD i sprawdzamy ich zgodność z wymaganiami technicznymi .
Wykresy przedstawiają dane za okres od 2021-02-17 do 2023-09-25.

Wykres liczby opublikowanych i nieopublikowanych DD

  • 87 669 (100%) - wszystkie monitorowane strony WWW
  • 35 390 (40%) - nieopublikowane - liczba stron WWW, na których nie odnaleźliśmy linku do DD
  • 52 279 (60%) - opublikowanych - liczba stron WWW z opublikowaną DD

Wykres deklarowanych poziomów zgodności w opublikowanych DD

  • 6 375 (7,27%) - zgodnych - liczba DD z deklarowaną pełną zgodnością z Ustawą.
  • 18 942 (21,61%) - częściowo zgodnych liczba DD z deklarowaną częściową zgodnością z Ustawą.
  • 490 (0,56%) - niezgodnych liczba DD z deklarowaną niezgodnością z Ustawą.
  • 26 494 (30,22%) - błąd odczytu statusu liczba DD w których odczyt znacznika z identyfikatorem a11y-status nie był możliwy z powodu jego braku lub nieprawidłowego użycia.

Quizy edukacyjne

Sprawdź swoją wiedzę o dostępności

Otwarta Baza Wiedzy Dostępności

Blogi

Przeglądaj blogi o dostępności