Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Monitor Deklaracji Dostępności

Planer ! nowe

Generator planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Generator ! nowe

Do deklaracji dostepności można już podpianać wiele lokalizacji

Statystyki

Stale monitorujemy 87 316 stron WWW podmiotów sektora publicznego.
Wyszukujemy DD i sprawdzamy ich zgodność z wymaganiami technicznymi .
Wykresy przedstawiają dane za okres od 2021-02-17 do 2023-12-10.

Wykres liczby opublikowanych i nieopublikowanych DD

  • 87 316 (100%) - wszystkie monitorowane strony WWW
  • 35 121 (40%) - nieopublikowane - liczba stron WWW, na których nie odnaleźliśmy linku do DD
  • 52 195 (60%) - opublikowanych - liczba stron WWW z opublikowaną DD

Wykres deklarowanych poziomów zgodności w opublikowanych DD

  • 6 499 (7,44%) - zgodnych - liczba DD z deklarowaną pełną zgodnością z Ustawą.
  • 18 870 (21,61%) - częściowo zgodnych liczba DD z deklarowaną częściową zgodnością z Ustawą.
  • 482 (0,55%) - niezgodnych liczba DD z deklarowaną niezgodnością z Ustawą.
  • 26 363 (30,19%) - błąd odczytu statusu liczba DD w których odczyt znacznika z identyfikatorem a11y-status nie był możliwy z powodu jego braku lub nieprawidłowego użycia.

Quizy edukacyjne

Sprawdź swoją wiedzę o dostępności

Otwarta Baza Wiedzy Dostępności

Blogi

Przeglądaj blogi o dostępności