Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Wypełnij quiz: Techniki we WCAG, czyli dobre rady

W podsumowaniu quizu zobaczysz Twój wynik, Twoje odpowiedzi, prawidłowe odpowiedzi oraz uzasadnienie dla prawidłowych odpowiedzi.
Zapraszamy :)

Lista pytań

Pytanie #1

Na początku każdej podstrony dodaj łącze prowadzące bezpośrednio do głównej treści.

Pytanie #2

Upewnij się, że kontrast pomiędzy tekstem lub obrazem tekstu, a tłem wynosi przynajmniej 7:1.

Pytanie #3

Dostarcz użytkownikowi funkcję wyszukiwania treści na stronie internetowej.

Pytanie #4

Dostarcz ścieżkę z okruszkami na stronie internetowej.

Pytanie #5

Zapewnij użytkownikowi możliwość przeglądania i poprawiania odpowiedzi przed przesłaniem.

Pytanie #6

Odtwarzaj dźwięk tylko na żądanie użytkownika

Pytanie #7

Wyrównuj tekst tylko do jednej strony.

Pytanie #8

Ustaw animowane obrazy GIF, aby przestały migać po n cyklach (w ciągu 5 sekund)

Pytanie #9

Oddziel informacje i strukturę od ich prezentacji, by umożliwić użycie innego sposobu prezentacji.

Pytanie #10

Sprawdź poprawność kodu każdej podstrony (walidacja).