Walidator

W formularzu podaj adres tylko strony głównej.

Walidator realizuje następujące zadania:

 • Znajduje link do Deklaracji Dostępności na stronie głównej:
  • Zgodnie z Warunkami technicznymi publikacji oraz strukturą dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności: Link do Deklaracji Dostępności strony internetowej powinien być łatwy do odnalezienia na stronie głównej, wczytywanej jako pierwsza po wpisaniu adresu strony internetowej lub w miejscu zawsze wyświetlanym na wszystkich podstronach strony internetowej na przykład w stopce lub nagłówku. Dobrą praktyką jest umieszczenie w nagłówku wszystkich podstron strony internetowej metatagu zawierającego link do Deklaracji Dostępności, według poniższego wzoru: <meta name="deklaracja-dostępności" content="http://xxxx"> gdzie xxxx jest adresem internetowym Deklaracji Dostępności strony internetowej.
  • Walidator szuka wszystkich linków spełniających kryteria,
  • analizuje każdą ze znalezionych podstron i wybiera tę która w kodzie posiada najwięcej elementów a11y-xxx .
 • Sprawdza dostępność strony z Deklaracją Dostępności:
  • czy wskazany adres jest dostępny - kod odpowiedzi inny niż 4xx i 5xx
  • czy Deklaracja udostępniona jest w prawidłowym formacie - zgodnie z warunkami technicznymi: Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.
 • Sprawdza strukturę techniczną Deklaracji Dostępności - w oparciu o atrybuty id zaczynające się od a11y-.

  Z Warunków technicznych:

  Używane identyfikatory

  Niektóre elementy Deklaracji Dostępności zaopatrzone są w identyfikatory (atrybut id) ułatwiające ich odnalezienie przez oprogramowanie. W Deklaracji stosowane są poniższe identyfikatory:

  • a11y-wstep: obowiązkowe oświadczenie o dostępności;
  • a11y-podmiot: nazwa podmiotu publicznego;
  • a11y-url: adres strony internetowej lub aplikacji mobilnej do pobrania;
  • a11y-data-publikacja: data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji;
  • a11y-data-aktualizacja: data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej;
  • a11y-status: status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej;
  • a11y-ocena: link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu. Identyfikator jest opcjonalny;
  • a11y-data-sporzadzenie: data sporządzenia Deklaracji Dostępności;
  • a11y-audytor: nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności. Identyfikator jest opcjonalny;
  • a11y-kontakt: sekcja z danymi kontaktowymi;
  • a11y-osoba: imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa);
  • a11y-email: adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej – przykład: <a id="a11y-email" href="mailto: dostepnosc@podmiot-publiczny.pl">dostepnosc@podmiot-publiczny.pl</a>;
  • a11y-telefon: numer telefonu do osoby kontaktowej;
  • a11y-procedura: opis procedury wnioskowo-skargowej;
  • a11y-architektura: sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej.
  • a11y-aplikacje: sekcja z informacjami o aplikacjach.

  Identyfikatory są bezpośrednio powiązane z informacjami, które identyfikują. Są dodawane do znaczników, w których zawarte są informacje, a jeżeli takich znaczników nie ma, należy dodać odpowiednio znaczniki DIV lub SPAN.