Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Wypełnij quiz: Parkingi

W podsumowaniu quizu zobaczysz Twój wynik, Twoje odpowiedzi, prawidłowe odpowiedzi oraz uzasadnienie dla prawidłowych odpowiedzi.
Zapraszamy :)

Lista pytań

Pytanie #1

Przed ratuszem znajduje się parking z 30 miejscami postojowymi. Ile najmniej miejsc dla osób niepełnosprawnych musisz na nim uwzględnić?

Pytanie #2

Wielkość miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej jest dopasowana do jej specjalnych potrzeb. Zależy także od sposobu parkowania na tym miejscu. Jakie są minimalne wymiary miejsca postojowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej w przypadku parkowania prostopadłego lub ukośnego?

Pytanie #3

Jeżeli sposób parkowania jest inny, to minimalne wymiary miejsca postojowego także są inne. Jakie są minimalne wymiary miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej w przypadku parkowania równoległego?

Pytanie #4

Szerokość miejsca postojowego może zostać zmniejszona w przypadku zapewnienia możliwości pełnego korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego. Do jakiej szerokości możesz je zmniejszyć?

Pytanie #5

Miejsce postojowe osoby niepełnosprawnej musi być łatwe do znalezienia i rozpoznania. pierwszym elementem wyróżniającym jest jego kolor. Jakim kolorem musisz oznaczyć to specjalne miejsce postojowe?

Pytanie #6

Oprócz koloru, musisz jeszcze coś namalować na tym miejscu. Jakim oznaczeniem poziomym musisz oznakować takie miejsce postojowe?

Pytanie #7

Oprócz znaku poziomego, musisz oznaczyć miejsce znakiem pionowym i tabliczką informacyjną. Jakim znakiem pionowym?

Pytanie #8

Trzeba jeszcze oznakować tabliczką informującą. Która to tabliczka?

Pytanie #9

Jak najpewniej możesz poinformować osoby niepełnosprawne o miejscach parkingowych przeznaczonych dla nich?

Pytanie #10

Korzystanie z miejsca postojowego nie jest dla wszystkich osób niepełnosprawnych. Muszą posiadać pewien konkretny dokument, który umieszczają za szybą samochodu. Jaki dokument uprawnia do korzystania z miejsca parkingowego?