Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Wypełnij quiz: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w samorządach

W podsumowaniu quizu zobaczysz Twój wynik, Twoje odpowiedzi, prawidłowe odpowiedzi oraz uzasadnienie dla prawidłowych odpowiedzi.
Zapraszamy :)

Lista pytań

Pytanie #1

Czy możesz zatrudnić osobę, która w orzeczeniu ma wpisane "osoba całkowicie niezdolna do pracy"?

Pytanie #2

Czas pracy osoby niepełnosprawnej jest nieco inny od osoby bez orzeczenia. Dla określonej grupy czas ten nie może wynosić więcej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Kto mieści się w tej grupie?

Pytanie #3

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 6% u pracodawcy zatrudniającego przynajmniej 25 pracowników. Co jednak oznacza ten wskaźnik?

Pytanie #4

Podejmując decyzję o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, zastanawiasz się pewnie, czy można taką osobę zwolnić. A zatem - jaka jest prawidłowa odpowiedź na to pytanie?

Pytanie #5

W ustawie o pracownikach samorządowych opisano, co powinno się znaleźć w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowiska urzędnicze. Jaki element obowiązkowy trzeba umieścić w ogłoszeniu?

Pytanie #6

Ustawa o pracownikach samorządowych zapewnia pierwszeństwo w zatrudnieniu osobom niepełnosprawnym. Dotyczy to tych samorządów, w których wskaźnik zatrudnienia wynosi mniej niż 6%. Jakich stanowisk dotyczy to uprawnienie?

Pytanie #7

W Polsce istnieje system miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Te dofinansowania mogą sięgać nawet ponad 3000 złotych miesięcznie. Czy można je otrzymać zatrudniając osobę niepełnosprawną w jednostce samorządu terytorialnego?

Pytanie #8

Czasem stanowisko pracy wymaga dostosowania do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnego pracownika. Osoba niewidoma może potrzebować czytnika ekranu do pracy z komputerem, a osoba z aparatem słuchowym - stanowiskowej pętli indukcyjnej. Czy takie dostosowania są obowiązkiem pracodawcy?

Pytanie #9

Informacje o stanie zdrowia i niepełnosprawności są wrażliwymi danymi osobowymi. Podlegają szczególnej ochronie. Jak zatem postąpić, gdy przyjmujesz do pracy osobę niepełnosprawną?

Pytanie #10

A jak to jest z osobami zatrudnionymi w formie umowy cywilno-prawnej? Dość często się zdarza, że umowy zlecenia lub o dzieło są zawierane z osobami, które wykonują doraźne zlecenia. Jakie zasady wówczas obowiązują?