Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Data publikacji:
Autor: Piotr Osipa

Monitor Deklaracji dostępności

Monitor Deklaracji dostępności to jedyne tego typu narzędzie w kraju. Codziennie wysyła żądania do dziesiątek tysięcy strony, szuka Deklaracji dostępności i sprawdza zawartość oraz "stan techniczny" i udostępnia dla wszystkich rzetelne wyniki.

Źródło danych

Ciągłość

 • Mechanizm monitoringu sprawdzania działa w sposób stały bez przerwy - 24/7/365.
 • Każde zapytanie do monitorowanych stron posiada timeout na poziomie 30 sekund..
 • Kolejność analizy ustalana jest za pomocą znacznika czasu ustawianego przy każdej analizie domeny - niezależnie od wyników analizy.
 • Mechanizm pobiera z bazy danych 10 najdawniej sprawdzanych domen i poddaje analizie, zapisuje i pobiera kolejną partię - i tak cały czas.

Analiza

Prezentacja danych

Lista z wyszukiwarką

 • Wyniki prezentowane są w postać listy z wyszukiwarką.
 • Wyszukiwarka umożliwia filtrowanie wyników w zależności od zadeklarowanego i odczytanego poziomu zgodności strony WWW z Ustawą.
 • Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie za pomocą fraz w nazwach podmiotów oraz w treściach publikowanych Deklaracjach co jest możliwe dzięki zapisywaniu do systemu kodu HTML wszystkich analizowanych Deklaracji.

Wykresy

 • Dzięki historycznym danym zbieranym od lutego 2020r. wyniki prezentowane są również w formie wykresów dostępnych na głównej stronie.
 • Rodzaje wykresów:
  1. Wykres liczby opublikowanych i nieopublikowanych DD,
  2. Wykres deklarowanych poziomów zgodności w opublikowanych DD.
 • Wykresy wykorzystują następujące zakresy danych:
  • Wszystkie - Liczba monitorowanych stron WWW podmiotów publicznych.
  • Opublikowane - liczba stron WWW z opublikowaną DD.
  • Nieopublikowane - liczba stron WWW, na których nie odnaleźliśmy linku do DD.
  • Zgodne - liczba DD z deklarowaną pełną zgodnością z Ustawą.
  • Częściowo zgodne - liczba DD z deklarowaną częściową zgodnością z Ustawą.
  • Niezgodne - liczba DD z deklarowaną niezgodnością z Ustawą.
  • Błąd odczytu - liczba DD w których odczyt znacznika z identyfikatorem a11y-status nie był możliwy z powodu jego braku lub nieprawidłowego użycia.