Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Wypełnij quiz: Prosty język

W podsumowaniu quizu zobaczysz Twój wynik, Twoje odpowiedzi, prawidłowe odpowiedzi oraz uzasadnienie dla prawidłowych odpowiedzi.
Zapraszamy :)

Lista pytań

Pytanie #1

Jaką długość powinny mieć zdania w prostym języku?

Pytanie #2

Zombie to żartobliwe określenie...

Pytanie #3

Jak rozpoznać, czy słowo jest proste?

Pytanie #4

Dokończ zdanie: Strona bierna w prostym języku…

Pytanie #5

Czy w prostym języku używamy terminów specjalistycznych?

Pytanie #6

Jaki szyk zdania zalecamy w prostym języku?

Pytanie #7

Jaką rolę pełnią śródtytuły w tekście?

Pytanie #8

W jaki sposób pisać w imieniu swojej instytucji?

Pytanie #9

Jak często w tekście powinien pojawiać się odbiorca?

Pytanie #10

Co oceniają aplikacje Jasnopis i Logios do zabawy?