Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Data publikacji:
Autor: Piotr Osipa

Walidator Deklaracji dostępności

Walidator wyszukuje w kodzie strony link do Deklaracji dostępności i przeprawadza techniczną analizę zgodności z Warunkami technicznymi publikacji oraz strukturą dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności

Walidator pobiera treść strony WWW wskazanej w formularzu i zaczyna analizę jej treści w celu znalezienia wszystkich możliwych linków do Deklaracji dostępności. Walidator w tym celu analizuje wszystkie tagi <meta> oraz <a>.

Wyszukanie wszystkich URLi

Metatagi

 1. Z kodu html pozyskiwane są wszystkie tagi <meta>.
 2. Dla każdego tagu <meta> sprawdzane jest czy atrybut name zawierają następujące frazy deklaracj oraz dost. Jeśli warunek jest spełniony to wartość atrybutu content zapisywana jest do pamięci jako potencjalny adres Deklaracji dostępności.
 3. Jeśli
  • został zebrany tylko jeden metatag, ale atrybut content jest pusty (brak URLa),
  • lub zostało zebranych wiele metatagów spełniających warunek,
  • lub żaden metatag nie spełnił warunków
  to informacja zapisywana jest jako błąd i prezentowana w podsumowaniu.

Linki

 • Z kodu html pozyskiwane są wszystkie tagi <a>.
 • Dla każdego tagu sprawdzane jest czy atrybut href, title lub sama zawartość tagu <a> zawierają frazy deklaracj oraz dost. Jeśli warunek jest spełniony to wartość atrybutu href zapisywana jest do pamięci jako potencjalny adres Deklaracji dostępności.

Analiza potencjalnych linków do Deklaracja dostępności

 • Zebrane URLe są potencjalnymi lokalizacjami Deklaracji dostępności.
 • Dla każdego unikalnego URLa pobierana jest zawartość strony WWW do której kierują.
 • Każda zawartość sprawdzana jest tak jakby to była Deklaracja dostępności:
  1. Typ dokumentu - W pierwszej kolejności sprawdzany jest typ dokumentu - czy w nagłówku odpowiedzi element content_type zawiera słowo text, jeśli nie to oznaczany jest błąd krytyczny.
  2. a11y- - Następnie sprawdzany jest każdy tag z id zawierającym a11y-.
  3. Treści tagów - jeśli został znaleziony tylko jeden tag z danym a11y-xxx to jest pobierana jego zawartość (chyb, że jest to a11y-url, wówczas pobierana jest wartość atrybutu href) do wyświetlenia w podsumowaniu.
  4. Błędy tagów opcjonalnych - w przypadkach:
   • braku wystąpienia, lub wystąpienia ale z pustą zawartością, obowiązkowych elementów
   • czy też wielokrotnego użycia tych samych id
   element oznaczany jest jako błędny.
  5. a11y-status - W zawartości tagu z id a11y-status sprawdzane jest wystąpienie następujących fraz: niezgodna, częściowo zgodna lub zgodna. Brak tagu, pusty tag lub tag z zawartością ale bez żadnej wymaganej frazy jest oznaczany jest błąd krytyczny.
  6. a11y-wstep - Sprawdzane jest również czy element a11y-wstep istnieje i czy nie jest pusty, w przeciwnym wypadku oznaczany jest jako błąd krytyczny.
 • Jeśli został zebrany tylko jeden URL to jest on traktowany jako Deklaracja dostępności.
 • Jeśli URLi jest więcej to za Deklarację uznaje się ten link, w ramach którego znaleziono najmniej błędów. (Uzasadnienie - chodzi np. o obsługę sytuacji w której na danej stronie WWW niedawno została opublikowana Deklaracja dostępności oraz został opublikowany artykuł mówiący o publikacji Deklaracji).

Prezentacja wyników

 • Zebrane informacje prezentowane są w podsumowaniu.
 • Podsumowanie podzielone jest na 5 części
  1. Zastosowana metodyka analizy - opisana w skróconej formie.
  2. Podsumowanie - data analizy, adres strony i deklarowany poziom zgodności z Ustawą.
  3. Szczegóły deklaracji - tabla opisująca każdy element z przykładami i pobranymi danymi ze strony WWW.
  4. Błędy krytyczne - krótkie podsumowanie błędów krytycznych.
  5. Podgląd - podgląd Deklaracji dostępności badanej strony z możliwością wyświetlenia strony w pełnym trybie, tekstowym lub jako źródło HTML.
 • Analizę można wykonywać dowolną liczbę razy.
 • Uruchomienie kolejnej analizy możliwe jest z poziomu podsumowania za pomocą przycisku