Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Autor: Jolanta Kramarz

Powrót

Informacja o autorze

Imię i nazwisko
Jolanta Kramarz
Informacje o autorze
Jestem fundatorką i prezeską fundacji Vis Maior. Założyłam tę fundację po to, żeby ludzie niewidomi otrzymywali profesjonalne wsparcie na drodze do samodzielności. Z doświadczenia życiowego wiedziałam, czego w tym wsparciu brakuje, a z doświadczenia zawodowego - co powinno ono obejmować.

W fundacji kieruję pracami zarządu, a także tworzeniem fundacyjnej strategii i planowaniem projektów. Reprezentuję organizację na zewnątrz. Angażuję się także w działania interwencyjne, systemowe, a nawet legislacyjne w sprawach osób z niepełnosprawnościami. Promuję ich szeroko rozumianą aktywność, w tym we współpracy z psami przewodnikami.

Z zawodu jestem psycholożką. Ukończyłam też studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej o specjalności kształcenie integracyjne oraz studia podyplomowe na kierunku prawo dla urzędników niebędących prawnikami, uczyłam się psychoterapii behawioralno poznawczej CBT oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestniczyłam w krajowych oraz zagranicznych projektach liderskich.

Moje doświadczenie zawodowe obejmowało pracę psychologiczną i terapeutyczną z różnymi grupami odbiorców, w tym z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami, doświadczającymi przemocy w rodzinie, z bezrobotnymi, a także dotkniętymi depresją i myślami samobójczymi. Prowadziłam szkolenia poświęcone telemarketingowi, warsztaty rozwoju osobistego i kompetencji psychologicznych, savoir vivre w relacjach z osobami niewidomymi, oraz wykłady i ćwiczenia z zakresu psychologii, a także pedagogiki specjalnej. Poza tym od młodości angażowałam się w prace organizacji pozarządowych, głównie działających na rzecz osób niewidomych. Zajmowałam się terapią i wspieraniem aktywności tych osób.

Moje doświadczenie zawodowe pomogło mi zdobyć szerszą perspektywę w patrzeniu na sprawy osób niewidomych i na sposoby udzielania im skutecznego wsparcia.

Zawsze lubiłam robić rzeczy, które uważałam za ważne, misyjne i sensowne, a w fundacji mam na nie wpływ. W związku z tym niektórzy myślą, że nie mam swojego życia poza fundacją, bo ona mocno mnie pochłania.

Kocham spotkania z ludźmi, psy, taniec i muzykę, ostatnio głównie klasyczną. Lubię czytać i zdobywać wiedzę np. o kosmosie. Praktykuję jogę. Do tego staram się napisać doktorat o stereotypach wobec osób niewidomych, co pochłania mnie zupełnie.
Email
j.kramarz@fundacjavismaior.pl
WWW
http://www.fundacjavismaior.pl