Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Wypełnij quiz: Tłumaczenia na język migowy

W podsumowaniu quizu zobaczysz Twój wynik, Twoje odpowiedzi, prawidłowe odpowiedzi oraz uzasadnienie dla prawidłowych odpowiedzi.
Zapraszamy :)

Lista pytań

Pytanie #1

Zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji minimalny rozmiar tłumacza języka migowego w telewizji powinien wynosić:

Pytanie #2

Zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji minimalny rozmiar tłumacza języka migowego w audycjach dla dzieci powinien wynosić:

Pytanie #3

Rekomendowany rozmiar tłumacza w transmisjach online według wytycznych opracowanych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego powinien wynosić minimum:

Pytanie #4

Tłumacz języka migowego powinien być ubrany odpowiednio do charakteru audycji tak, aby był dobrze widoczny na danym tle. Zaleca się ubiór:

Pytanie #5

Nic nie powinno odciągać uwagi od tłumaczenia. W ubiorze tłumacza dozwolone są jednak:

Pytanie #6

Do wideo z nagranym tłumaczeniem tekstu na język migowy napisy dodajemy:

Pytanie #7

Ustawa o dostępności cyfrowej:

Pytanie #8

W standardzie WCAG jest tylko jedno kryterium na temat języka migowego. To kryterium 1.2.6 do wytycznej 1.2 Media zmienne w czasie. Dotyczy ono tłumaczenia na język migowy na stronach www:

Pytanie #9

W deklaracji dostępności umieszczamy:

Pytanie #10

W przypadku, gdy organizujesz wielojęzyczną konferencję i zamawiasz tłumaczenie z języka polskiego na polski język migowy: