Szczegółny analizy Dekalracji Dostępności dla strony http://xn--bolesawiec-e0b.pl/miasto/

Zastosowana metodyka analizy

Szukanie
  • Szukanie linku do Deklaracji Dostępności odbywa się tylko na stronie głównej analizowanej strony WWW.
  • Analizie są poddawane wszystkie podstrony do których linki zostały odnalezione w kodzie strony WWW - wartości tagu <meta> oraz atrybutu href w tagu <a>, które zawierają frazy 'deklaracja' oraz 'dost' (pomijane są polskie znaki).
  • Analizie automatycznie poddawana jest codziennie każda monitorowana strona (ponad 35 000 stron WWW).
  • Analizę można wywołać na życzenia klikając przycisk analizuj teraz.
Analiza zawatrości
  • Odnaleziona Deklaracja Dostępności poddawana jest analizie tylko i wyłącznie pod kątem występowania znaczników a11y zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności" opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji..
  • Błąd odczytu oznacza brak możliwości zlokalizowania i odczytania zawartości atrybutu a11y-status.
  • Analiza obejmuje również liczbę wystąpień poszczególnych elementów - czy wymagany element występuje a jeśli tak to czy nie występuje wielokrotnie.
Podsumowanie i błędy
  • Poniższe podsumowanie obejmuje wyświetlenie wszystkich wartości poszczególnych elementów a11y.
  • Sekcja Błędy opisuje wszystkie znalezione błędy elementów a11y oraz błędy zapytania http w przypadku braku możliwości pobrania treści strony pomimo odnalezienia adresu URL do podstrony z Deklaracją dostępności.

Podsumowanie

Stan na 2021-01-15 20:19:12
Deklaracja dostępności dla strony http://xn--bolesawiec-e0b.pl/miasto/
Adres opublikowanej Deklaracja dostępności https://xn--bolesawiec-e0b.pl/miasto/index.php/2-uncategorised/2908-deklaracja-dost%C4%99pno%C5%9Bci
Zadeklarowany poziom zgodności
błąd odczytu

Szczegóły deklaracji

Parametr Wartość
wstep Wstęp
podmiot Nazwa podmiotu publicznego
url
data-publikacja Data opublikowania strony internetowej lub wydania aplikacji:
data-aktualizacja Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
status Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej:
ocena
data-sporzadzenie Data sporządzenia Deklaracji Dostępności:
audytor
kontakt Sekcja z danymi kontaktowymi:
osoba Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności (osoba kontaktowa):
email Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:
telefon Numer telefonu do osoby kontaktowej:
procedura Opis procedury wnioskowo-skargowej:
architektura Sekcja z informacjami o dostępności architektonicznej:
aplikacje Sekcja z informacjami o aplikacjach:

Błędy

Błędy składowych elementów Deklaracji dostępności

ElementPoziom błęduInfo
status
fatal
Brak statusu deklaracji zgodności

Błędy zapytania http

ElementPoziom błęduInfo
Brak wykrytych błędów

Podgląd: https://xn--bolesawiec-e0b.pl/miasto/index.php/2-uncategorised/2908-deklaracja-dost%C4%99pno%C5%9Bci