Szczegółny analizy Dekalracji Dostępności dla strony http://www.powiat-olesnicki.pl

Zastosowana metodyka analizy

Szukanie
  • Szukanie linku do Deklaracji Dostępności odbywa się tylko na stronie głównej analizowanej strony WWW.
  • Analizie są poddawane wszystkie podstrony do których linki zostały odnalezione w kodzie strony WWW - wartości tagu <meta> oraz atrybutu href w tagu <a>, które zawierają frazy 'deklaracja' oraz 'dost' (pomijane są polskie znaki).
  • Analizie automatycznie poddawana jest codziennie każda monitorowana strona (ponad 35 000 stron WWW).
  • Analizę można wywołać na życzenia klikając przycisk analizuj teraz.
Analiza zawatrości
  • Odnaleziona Deklaracja Dostępności poddawana jest analizie tylko i wyłącznie pod kątem występowania znaczników a11y zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności" opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji..
  • Błąd odczytu oznacza brak możliwości zlokalizowania i odczytania zawartości atrybutu a11y-status.
  • Analiza obejmuje również liczbę wystąpień poszczególnych elementów - czy wymagany element występuje a jeśli tak to czy nie występuje wielokrotnie.
Podsumowanie i błędy
  • Poniższe podsumowanie obejmuje wyświetlenie wszystkich wartości poszczególnych elementów a11y.
  • Sekcja Błędy opisuje wszystkie znalezione błędy elementów a11y oraz błędy zapytania http w przypadku braku możliwości pobrania treści strony pomimo odnalezienia adresu URL do podstrony z Deklaracją dostępności.

Podsumowanie

Stan na 2021-01-22 03:32:34
Deklaracja dostępności dla strony http://www.powiat-olesnicki.pl
Adres opublikowanej Deklaracja dostępności http://www.powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=326
Zadeklarowany poziom zgodności
częściowo zgodna

Szczegóły deklaracji

Parametr Wartość
wstep Starostwo Powiatowe w Oleśnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotĂłw publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.powiat-olesnicki.pl..
podmiot Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
url http://www.powiat-olesnicki.pl
data-publikacja 2015-09-30
data-aktualizacja 2016-10-21
status Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotĂłw publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
ocena
data-sporzadzenie 2020-09-23
audytor
kontakt Informacje zwrotne i dane kontaktowe
osoba Katarzyna Sobczyk-Pienio
email sekretarz@powiat-olesnicki.pl
telefon 713140101
procedura Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
architektura Dostępność architektoniczna
aplikacje

Błędy

Błędy składowych elementów Deklaracji dostępności

ElementPoziom błęduInfo

Błędy zapytania http

ElementPoziom błęduInfo
Brak wykrytych błędów

Podgląd: http://www.powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=326