Szczegółny analizy Dekalracji Dostępności dla strony http://www.milicz-powiat.pl

Zastosowana metodyka analizy

Szukanie
  • Szukanie linku do Deklaracji Dostępności odbywa się tylko na stronie głównej analizowanej strony WWW.
  • Analizie są poddawane wszystkie podstrony do których linki zostały odnalezione w kodzie strony WWW - wartości tagu <meta> oraz atrybutu href w tagu <a>, które zawierają frazy 'deklaracja' oraz 'dost' (pomijane są polskie znaki).
  • Analizie automatycznie poddawana jest codziennie każda monitorowana strona (ponad 35 000 stron WWW).
  • Analizę można wywołać na życzenia klikając przycisk analizuj teraz.
Analiza zawatrości
  • Odnaleziona Deklaracja Dostępności poddawana jest analizie tylko i wyłącznie pod kątem występowania znaczników a11y zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności" opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji..
  • Błąd odczytu oznacza brak możliwości zlokalizowania i odczytania zawartości atrybutu a11y-status.
  • Analiza obejmuje również liczbę wystąpień poszczególnych elementów - czy wymagany element występuje a jeśli tak to czy nie występuje wielokrotnie.
Podsumowanie i błędy
  • Poniższe podsumowanie obejmuje wyświetlenie wszystkich wartości poszczególnych elementów a11y.
  • Sekcja Błędy opisuje wszystkie znalezione błędy elementów a11y oraz błędy zapytania http w przypadku braku możliwości pobrania treści strony pomimo odnalezienia adresu URL do podstrony z Deklaracją dostępności.

Podsumowanie

Stan na 2021-01-22 03:32:34
Deklaracja dostępności dla strony http://www.milicz-powiat.pl
Adres opublikowanej Deklaracja dostępności http://www.milicz-powiat.pl/images/aktualnosci-2020/Deklaracja_Dost%C4%99pno%C5%9Bci.pdf
Zadeklarowany poziom zgodności
błąd odczytu

Szczegóły deklaracji

Parametr Wartość
wstep
podmiot
url
data-publikacja
data-aktualizacja
status
ocena
data-sporzadzenie
audytor
kontakt
osoba
email
telefon
procedura
architektura
aplikacje

Błędy

Błędy składowych elementów Deklaracji dostępności

ElementPoziom błęduInfo
wstep
fatal
Element wstęp jest obowiązkowy
status
fatal
Brak statusu deklaracji zgodności

Błędy zapytania http

ElementPoziom błęduInfo
fatal
nieprawidłowy format dd

Podgląd: http://www.milicz-powiat.pl/images/aktualnosci-2020/Deklaracja_Dost%C4%99pno%C5%9Bci.pdf