Szczegółny analizy Dekalracji Dostępności dla strony http://powiat.klodzko.pl/54/strona-glowna.html

Zastosowana metodyka analizy

Szukanie
  • Szukanie linku do Deklaracji Dostępności odbywa się tylko na stronie głównej analizowanej strony WWW.
  • Analizie są poddawane wszystkie podstrony do których linki zostały odnalezione w kodzie strony WWW - wartości tagu <meta> oraz atrybutu href w tagu <a>, które zawierają frazy 'deklaracja' oraz 'dost' (pomijane są polskie znaki).
  • Analizie automatycznie poddawana jest codziennie każda monitorowana strona (ponad 35 000 stron WWW).
  • Analizę można wywołać na życzenia klikając przycisk analizuj teraz.
Analiza zawatrości
  • Odnaleziona Deklaracja Dostępności poddawana jest analizie tylko i wyłącznie pod kątem występowania znaczników a11y zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego "Deklaracji Dostępności" opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji..
  • Błąd odczytu oznacza brak możliwości zlokalizowania i odczytania zawartości atrybutu a11y-status.
  • Analiza obejmuje również liczbę wystąpień poszczególnych elementów - czy wymagany element występuje a jeśli tak to czy nie występuje wielokrotnie.
Podsumowanie i błędy
  • Poniższe podsumowanie obejmuje wyświetlenie wszystkich wartości poszczególnych elementów a11y.
  • Sekcja Błędy opisuje wszystkie znalezione błędy elementów a11y oraz błędy zapytania http w przypadku braku możliwości pobrania treści strony pomimo odnalezienia adresu URL do podstrony z Deklaracją dostępności.

Podsumowanie

Stan na 2021-01-21 19:14:36
Deklaracja dostępności dla strony http://powiat.klodzko.pl/54/strona-glowna.html
Adres opublikowanej Deklaracja dostępności https://powiat.klodzko.pl/8/deklaracja-dostepnosci.html
Zadeklarowany poziom zgodności
zgodna

Szczegóły deklaracji

Parametr Wartość
wstep Powiat Kłodzko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: .
podmiot Powiat Kłodzko
url http://powiat.klodzko.pl
data-publikacja
data-aktualizacja
status Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
ocena
data-sporzadzenie
audytor
kontakt Informacje zwrotne i dane kontaktowe
osoba
email
telefon
procedura
architektura
aplikacje

Błędy

Błędy składowych elementów Deklaracji dostępności

ElementPoziom błęduInfo

Błędy zapytania http

ElementPoziom błęduInfo
Brak wykrytych błędów

Podgląd: https://powiat.klodzko.pl/8/deklaracja-dostepnosci.html