Przejdź do treści Przejdź do konspektu
Zapisano

Generator Deklaracji Dostępności

  Link został zapisany w Twoich plikach cookie i będzie widoczny w Twojej przeglądarce na stronie startowej generatora.
  Rozszerzone opisy pojawiają się automatycznie dla aktywnych kontrolek.

Wstęp Deklaracji

Podstawowe dane podmiotu publicznego, daty publikacji i aktualizacji:

Status zgodności z ustawą

Status zgodności z ustawą oraz inne informacje przy braku zgodności:

Data sporządzenia i metoda oceny

Informacje o dacie i sposobie sporządzenia Deklaracji Dostępności:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacje o sposobach kontaktowania się z podmiotem publicznym w celu zgłoszenia problemu z dostępnością cyfrową:

Informacje na temat procedury

Podmiot publiczny umieszcza informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej. Poniższy tekst ma charakter przykładowy i można go zredagować samodzielnie, mając na względzie zgodność z przepisami i czytelność dla odbiorców:

Dostępność architektoniczna

Lp. Nazwa lokalizacji Ulica i poczta Akcje

Aplikacje mobilne

Jeżeli podmiot publiczny posiada i udostępnia aplikacje mobilne, dodaje jeszcze jedną sekcję: "Aplikacje mobilne".
W treści deklaracji wymienia te aplikacje wraz z linkami do pobrania.

Dodatkowe informacje

Tu możesz podać dodatkowe informacje, które mogą być istotne dla klientów z niepełnosprawnościami. Ta część nie jest obowiązkowa, więc możesz ją pominąć. Pamiętaj, że przygotowanie informacji o działalności w języku migowym i tekście łatwym do czytania wynika z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.