Przejdź do treści

Generator Deklaracji Dostępności

Link został zapisany w Twoich plikach cookie i będzie widocznu w Twojej przeglądarce na stronie startowej genratora.

Wstęp Deklaracji

Podstawowe dane podmiotu publicznego, daty publikacji i aktualizacji:

Status zgodności z ustawą

Status zgodności z ustawą oraz inne informacje przy braku zgodności:

Data sporządzenia i metoda oceny

Informacje o dacie i sposobie sporządzenia Deklaracji Dostępności:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacje o sposobach kontaktowania się z podmiotem publicznym w celu zgłoszenia problemu z dostępnością cyfrową:

Informacje na temat procedury

Podmiot publiczny umieszcza informacje na temat procedury opisanej w art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej. Poniższy tekst ma charakter przykładowy i można go zredagować samodzielnie, mając na względzie zgodność z przepisami i czytelność dla odbiorców:

Dostępność architektoniczna

Wybierz sposób wprowadzenia danych dotyczących dostępności architektonicznej

Dostępność architektoniczna

W sekcji "Dostępność architektoniczna" podmiot publiczny deklaruje dostępność architektoniczną swojej siedziby. Podaje przy tym adres lub adresy, jeżeli lokalizacji jest kilka, do każdej tworząc oddzielne opisy.

Adres

Parking

Pies asystujący

Wejście do budynku

Przestrzeń za wejściem

Ciągi poziome

Ciągi pionowe

Pomieszczenia

Aplikacje mobilne

Jeżeli podmiot publiczny posiada i udostępnia aplikacje mobilne, dodaje jeszcze jedną sekcję: "Aplikacje mobilne".
W treści deklaracji wymienia te aplikacje wraz z linkami do pobrania.