Monitorowane strony:
36 220
Zobacz
Opublikowane deklaracje:
11 038
Zobacz
Niemożliwych do odczytania:
6 160
Zobacz
Brak deklaracji:
25 140
Zobacz
Pełna zgodność
(z WCAG):
1 177
Zobacz
Częściowa zgodność
(z WCAG):
3 533
Zobacz
Niezgodność:
168
Zobacz