Monitorowane strony:
53 175
Zobacz
Opublikowane deklaracje:
26 568
Zobacz
Niemożliwych do odczytania:
13 944
Zobacz
Brak deklaracji:
26 607
Zobacz
Pełna zgodność
(z WCAG):
2 361
Zobacz
Częściowa zgodność
(z WCAG):
9 963
Zobacz
Niezgodność:
300
Zobacz