Opis dostępności architektonicznej

Opis odnosi się do deklaracja dostępności dla strony internetowej www.opatowka.pl

Muzeum Regionalne w Wągrowcu

Opacka 15
62-100 Wągrowiec

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 50 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do wejścia głównego prowadzą schody (12 stopni) oraz droga asfaltowa.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

 • Wszelkie potrzebne informacje oraz pomoc można uzyskać w kasie biletowej, znajdującej
  się w budynku muzeum. Osoby niesłyszące mogą porozumiewać się z pracownikiem poprzez
  pismo.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się w kasie biletowej po lewej stronie od wejścia.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 21 stopni.
 • Stopień ma wysokość 18.5 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Około 50% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. Brakuje instalacji alarmowej przeciwpożarowej ze świetlną sygnalizacją zagrożenia oraz wypustek i taśm, dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Pochwyt jest po prawej stronie ustępu.