Opis dostępności architektonicznej

Opis odnosi się do deklaracja dostępności dla strony internetowej www.kss.gov.pl

budynek filii KSS w Przemyślu

Książąt Lubomirskich 2
37-700 Przemyśl

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsce parkingowe znajduje się za budynkiem filii w odległości około 100 m od wejścia głównego.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Wejście do budynku znajduje się od ulicy Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.
  Do wejścia głównego dojdzie się przez furtkę w ogrodzeniu.
  Przed drzwiami do budynku jest 5 schodków.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Filia Krajowej Szkoły Skarbowości zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części miasta (na terenie Parku Lubomirskich w odległości około 2 km od Rynku Starego Miasta). Na terenie znajduje się Państwowa Akademia Nauk Stosowanych.

  Wejście główne do budynku nie jest przystosowane do wjazdu wózka inwalidzkiego ze względu na schodki i brak podjazdu.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.
 • Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.
 • Istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim przez boczne wyjście ewakuacyjne, które znajduje się od strony przedszkola (za zgodą Dyrekcji Przedszkola). Wjazd wózkiem po pochylni.

Przestrzeń za wejściem

 • Recepcja ulokowana jest w pobliżu wejścia głównego, na parterze w holu. Na recepcji można uzyskać niezbędne informacje.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się przy wejściu głównym po prawej stronie od wejścia.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Schody znajdują się na wprost wejścia głownego i prowadzą na I i II piętro.
 • Ciąg schodów składa się z 23 stopni.
 • Stopień ma wysokość 15 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Około 10% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze filii w korytarzu - po lewej stronie od wejścia głównego.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • W toalecie jest zamontowana linka do wzywania pomocy.
 • W toalecie jest zamontowany przycisk do wzywania pomocy.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 160 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 125 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej wynosi 50 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi 110 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.