Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://poa-gdansk.pl/

Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-07-16.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-10.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Niektóre treści udostępnione na stronie Ośrodka mogą nie spełniać wymagań z powodu umieszczania ich przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. W przypadku pojawienia się utrudnień w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, spowodowanych względami technicznymi lub prawnymi, zobowiązujemy się jako instytucja publiczna zapewnić dostęp alternatywny lub dostosować organizację pracy Ośrodka w taki sposób, by umożliwić realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Treści zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-08-19.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sebastian Fudala, sekretariat@poa-gdansk.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 583414607 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Jeżeli pojawi się jakiś problem z cyfrową dostępnością naszej strony internetowej, można się skontaktować z sekretariatem pod adresem emailowym: sekretariat@poa-gdansk.pl lub zadzwonić na numer telefonu 58 341 46 07. Można również wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Prosimy o podanie swoich danych , to znaczy imię i nazwisko oraz sposób kontaktowania się , na przykład za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oczywiście należy podać adres email lub numer telefonu. Prosimy też o wyraźnie, na czym polega problem z dostępnością. Można także zażądać dostępu alternatywnego, który jest najwygodniejszy . Na przykład przeczytania niedostępnego pisma lub opisania zawartości filmu. Postaramy się załatwić sprawę jak najszybciej, może to jednak wymagać czasu. Jeżeli sprawa okaże się trudna poinformujemy ile może potrwać zapewnienie dostępności cyfrowej. Gdyby się okazało , że zapewnienie dostępności nie jest możliwe, zaproponujemy dostęp alternatywny. W przypadku braku zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu, można złożyć skargę. W skardze należy opisać całą sytuację i wysłać na adres Ośrodka. Jeżeli nasze rozwiązania nie będą satysfakcjonujące, można zwrócić się w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

al. gen. Józefa Hallera 14
80-401

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parkin znajduje się bezpośrednio przed wejściem do budynku. Wjazd na parking usytuowany przed budynkiem od strony ul. Leczkowa.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Siedziba Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku mieści się na 2 piętrze budynku przy al. gen. Józefa Hallera 14 w Gdańsk 80-401.
  Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd, zarówno komunikacją miejską jak i własnym środkiem transportu.
  Wjazd przed budynek własnym środkiem transportu jest możliwy od ul. Leczkowa.
  Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking.
  Do Ośrodka prowadzi jedno z wejść od al. Hallera oznaczone stosowną tablicą. Do Ośrodka prowadzą schody. Przy schodach znajdują się oznaczenia kierunkowe.
  Na parterze budynku, na wprost wejścia znajduje się recepcja, w której można uzyskać informację dotyczącą wejścia na teren Ośrodka.
  Dla osób na wózkach nie ma bezpośredniego dojazdu na teren Ośrodka. W budynku nie ma windy.
  Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego wymaga uprzedniego zgłoszenia takiej potrzeby za pośrednictwem emaila sekretariat@poa_gdansk.pl lub telefonicznie pod numerem 58 341 46 07.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • W przypadku pojawienia się utrudnień w zakresie dostępności architektonicznej spowodowanych względami technicznymi lub prawnymi, zobowiązujemy się jako instytucja publiczna zapewnić dostęp alternatywny lub dostosować organizację pracy Ośrodka w taki sposób, by umożliwić realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

Przestrzeń za wejściem

 • Siedziba Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku mieści się na 2 piętrze budynku do którego prowadzą schody. Drzwi do Ośrodka są przezroczyste
 • Informacja dotykowa o rozmieszczeniu pomieszczeń znajduje się Przed wejściem do Ośrodka
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
 • Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta znajduje się na poziomie Ośrodka i spełnia częściowo wymogi dostępności.
 • Nie ma pochwytów przy ustępie.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://poa-gdansk.pl/ogloszenia/deklaracja-dostepno%C5%9Bci.html
 • Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: https://poa-gdansk.pl/kontakt/
 •